Бүтүрүүчү ЖРТга даярсыңбы?

Окуу жылынын аягында мектеп бүтүрүүчүлөр ЖРТга катышып өз билимин текшеришет. Жана бул тесттин жыйынтыгы менен жогоркуу окуу жайларына кабыл алынат. Төмөнкү тест бүтүрүүчүлөр үчүн болуп кыргыз-тили боюнча болот.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *